09 juni 2007

Pris for miljøansvar

Re:dwell består av to unge arkitekter som utforsker mulighetene for å bygge boliger i byene på tomter som tradisjonelt har vært ansett som ubrukelige. Det kan være åpninger mellom bygårder, oppe på taket av et kontorbygg og andre "døde" plasser i byen.

Re:dwell har ikke til hensikt å tette igjen grønne lunger i byen, men å designe ressursansvarlige boliger.

De sier selv:

"Vi oppnår det gjennom fire forskjellige grep;

Vi skal for det første designe relativt små boliger. Redusert størrelse uten at det går ut over bokvalitet er en av de enkleste måtene å redusere oppvarmingsbehovet i norske boliger.

For det andre designer vi ekstremt godt isolerte hus som ytterligere reduserer oppvarmingsbehovet, uten at det går på bekostning av inneklima.

For det tredje ser vi på hele livssyklusen til et hus; det betyr bl.a. annet at vi velger de byggevareproduktene som i sum belaster miljøet minst. Det er vesentlig om en byggevare må fraktes fra andre verdensdeler med alt det Co2-utslipp det fører med seg. Derfor er det gode grunner til å bruke lokale byggevarer.

For det fjerde utvikler vi et system som ved bruk av prefabrikasjon gjør at vi enklere kan utnytte tomter som frem til nå har vært uinteressante for de store kommersielle utbyggerne.

I sum fører dette til at man bruker mindre energi i boligen til bygging, oppvarming og vedlikehold. I tillegg gir fortettingen av sentrum et minsket transportbehov og dermed mindre bilkjøring. "

Prosjektet har fått støtte fra Stiftelsen Miljøansvar. I år er det 15. gang stiftelsen støtter miljøtiltak. Bærekraft ligger til grunn for konseptene.

Stiftelsen miljøansvar

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism