16 juni 2007

St. Olav til Tias Eckhoff


"Maya", designet av Tias Eckhoff for Norsk Stålpress A/S, Bergen.
Fikk Den Norske Designpris i 1961.
H.M. Kongen har utnevnt industridesigner Mathias Gerhard (Tias) Eckhoff til Kommandør av Den Kongelige Norske St Olavs Orden for hans innsats for norsk industridesign.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på at han gjennom en menneskealder har vært banebrytende i utviklingen av fremragende industriprodukter.

Det er også lagt betydelig vekt på at han som keramiker og som nestor blant norske industridesignere fremstår som en rollemodell ved at han mestrer de fleste genre innenfor design.

kongehuset.no - Utnevelser til St. Olavs orden

Tias Eckhoff er født i 1926 og utdannet som keramiker ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1949). Han er utvilsomt en av Norges med allsidige designere, og en foregangsmann innen industridesign.

Som nyutdannet begynte Tias Eckhoff å arbeide for Porsgrund Porselensfabrikk i 1949, hvor han jobbet form med utgangspunkt i materialegenskaper og gjenstandens bruksområde. På 1950-tallet gegynte han for alvor å arbeide med design hvor gjenstandene kunne settes sammen i flere forskjellige kombinasjoner og dermed brukes til ulike formål. Denne tankegangen var banebrytende i Norge.


Tias Eckhoff designet sitt første bestikk «Cypress» allerede i 1953, men han er mest kjent for seriene «Maya» (1960) og «Una» (1974).

På 1970-tallet begynte Eckhoff å interessere seg for plastmaterialenes egenskaper. Han jbrukte flere år for å komme fram til et design som forenklet produksjonen av stoler i plat, samtidig som de var behagelige og enkle å håndtere. Stablestolen «Ana» er siden 1980 produsert i mer enn 1,5 millioner eksemplarer.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism