26 juni 2007

Varm opp med solfangere

Solenergi er en fornybar ressurs som er tilgjengelig over hele jorden, men som varierer geografisk og meteorologisk. De mest solrike områdene mottar en solinnstråling som tilsvarer 2.500 kWh/år per m².

Et solvarmeanlegg til boligformål krever en eller flere solfangere, varmelager og varmefordelingssystem. Solfangeren bygges inn i hustaket eller i husfasaden, og i solfangerne sirkulerer vann som varmes opp og transporteres til tanker som fungerer som varmelager. Varmt vann kan så transporteres rundt i boligen til oppvarming av rom, oppvarming av ventilasjonsluft, eller til forbruksvann.

Den årlige solinnstrålingen i Norge varierer fra ca. 700 kWh/m2 i nord til 1100 kWh/m2 i sør. Variasjonene over døgnet og året er store. En skyfri sommerdag kan gi opptil 8.5 kWh/m2. I andre områder er solinnstrålingen betraktelig mindre, men de fleste steder er det rikelig med solvarme i løpet av året, og i teorien nok til å dekke behovet for oppvarming av bygninger.

Solenergi i Norge
Så lenge mennesket har bodd i hus har de bevisst eller ubevisst utnyttet den direkte varmen fra solen. Den kan gi et stort eller lite bidrag til oppvarmingen avhenging av solinnstråling, hvordan bygningene er utformet, farge på bygningene, benyttede bygningsmaterialer eller om solfanger er montert. Normalt vil man vurdere Norge som et av de stedene på kloden der det er for lite sol til at den kan brukes til boligformål. Men sannheten er at sollyset som treffer Norge tilsvarer 1700 ganger vårt årlige energiforbruk. Riktignok har vi i Norge store variasjoner på grunn av årstid, værforhold og lokale geografiske forhold og mørke vinterdager har lite solstråling i forhold til solrike sommerdager. Dessuten har vi mest solinnstråling om sommeren når vi har minst bruk for tilført energi.

Ca 6.000 m² solfangere er installert i Norge for å utnytte aktiv solvarme til rom - eller vannoppvarming. Disse anleggene produserer 1,5 GWh varme per år. En rekke faktorer gjør likevel at solenergi er svært aktuelt i Norge. Først og fremst har vi lang sesong med behov for oppvarming og behovet for varmt vann er like stort om sommeren som i vinterhalvåret.

Typisk størrelse på et solfangeranlegg i en villa er 15 - 25 m2, som kan levere et netto energitilskudd på 5 000 - 7 000 kWh/år.

Du kan lese mer om solenergi på Solenergiforeningens hjemmesider www.solenergi.no

Varm opp huset med solfangere (Enova SF)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism