03 juli 2007

Må bygge for ekstremvær


Foto: lsgcp
Dagens og fremtidige klimaendringer vil påvirke sårbarheten i samfunnet og gi nye utfordringer for beredskapen.

I dag er ikke det norske samfunnet godt nok tilpasset til å møte konsekvensene ved klimaendringer. En tilpasning vil blant annet kreve nytenkning ved arealplanlegging. Dette kommer frem i Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport 2007, som utgis av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

- En økning i ekstremvær vil medføre et ytterligere behov for kartlegging av skred- og flomutsatte områder. Hyppigere ekstremvær vil også ha betydning for hvor vi kan leve og bo, og for krav til dimensjonering av bygninger og andre konstruksjoner. Klimaendringer kan ikke alene møtes med forurensningsreduserende tiltak som først har synlig effekt om mange tiår, mener direktør Jon A. Lea i DSB.

Sårbarhets- og beredskapsrapporten er et grunnlagsdokument for diskusjon og videre samhandling mellom ansvarlige aktører. DSBs visjon er "et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar".

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007

w w w . d s b . n o

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism