22 august 2007

Oppmålingstegninger av gamle norske hus

Oppmålingstegninger av gamle norske hus og anlegg er en viktig kilde til informasjon om vår byggeskikk. Slike tegninger finnes i mange ulike arkiver.

På 1950-tallet ble mange av disse tegningene registrert i ett kartotek, Antikvarisk oppmålingskartotek, under ledelse av Arne Berg. De fleste registrerte oppmålingene er av bygninger med en viss antikvarisk verdi.

Antikvarisk oppmålingskartotek ble opprinnelig ført i fire komplette eksemplarer. De ble plassert på flere steder. De fire komplette eksemplarene av kartoteket er ikke lenger identiske, fordi eierne ikke har vært konsekvente med å sende informasjon om rettinger og nye innførsler til hverandre.

ANTON består stort sett av innskannede kartotekkort fra Antikvarisk oppmålingskartotek. Kortene er skannet inn som enkle PDF-filer. Ingen OCR-behandling er foretatt. Noe søkbar informasjon finnes for hver bygning. Eks.: Bygningens navn og adresse og årstall for oppmålingen.

I tillegg til de skannede kortene, inneholder ANTON informasjon om oppmålinger gjort av arkitektstudenter ved NTNU i forbindelse med diplomoppgaver og særkurs fra 1970-tallet og framover.

ANTON

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism