21 september 2007

Bråstopp for moderne hus?


Foto: Arkitktene Fosse & Aasen
Plan- og bygningsetaten har vært positiv til planene om fem forholdsvis små, moderne hus på en gammel villatomt på Nordstrand, men slo så kontra ut fra begrunnelsen at "Byrådsavdelingen har gjort det klart at det ønskes en strengere praktisering av småhusplanen, både av hensyn til takformer og bebyggelsesmønster".

- Det er dramatisk når politikere går inn og instruerer fagetaten. Hvis vi ikke kan bygge moderne her, hvor i Oslo kan vi det da, spør arkitekt Pål Tysland.

Han får full støtte av leder i Oslo Arkitektforening, Katrine Nyhus, som peker på at hensikten med småhusplanen var å luke ut mastodontene.

- Det er alle enige i. Men nå er vi tilbake i en diskusjon om flate tak eller saltak, som er helt uinteressant i dag. Byråden kan helt utilsiktet bidra til en estetisk utrensking. I Oslo er det stor variasjon av eneboliger, det må vi selvsagt fortsette å utvikle, sier hun.

Frykter bråstopp for moderne hus

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism