16 september 2007

Norsk byplanhistorie

Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitekthøgskolen i Oslo har byplanhistorie som et sentralt forskningsstrategisk satsningsfelt. Et nytt prosjekt har som mål å skrive det første sammenfattende verket om norsk byplanhistorie. Bakgrunnen er at det er store hull og mangler i det som finnes av norsk byplanhistorieskrivning.

Viktige utviklingsperioder, begivenheter og aktører har i liten grad blitt underlagt seriøs byplanhistorisk behandling. Byplanhistorie representerer videre et spennende felt for utforskning av nye metodiske og teoretiske perspektiver.

"Den norske byplanhistorien" er et større prosjekt som er organisert rundt en rekke undervisnings- og forskningsaktiviteter på AHO. Det overordnede siktemålet er å utvikle fagmiljøet ved skolen til et nasjonalt knutepunkt for byplanhistorieforskning. Viktige delprosjekter vil foruten seminarer og konferanser være opprettelsen av et digitalt foto- og kartarkiv og arbeidet med en engelskspråklig antologi om byplanhistoriografi. Flere PhD-prosjekter og masteroppgaver er planlagt som en del av prosjektet. Det legges opp til omfattende publisering underveis, som forarbeid til et større, sammenfattende verk som planlegges utgitt i 2012.

Den norske byplanhistorien

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism