18 september 2007

Skywalken i Førde

Selskapet Qvam AS bygde skywalken i Førde sentrum med kvardratforma gitter, trass i at den var godkjend med rombeforma gitter. Førde kommune kravde riving, og ny skywalk med romber stod ferdig i novermber i fjor. Qvam AS går no til rettssak mot Førde kommune.

Arkitekten meiner det var heilt nødvendig å byte ut dei kvadratiske gitterveggene med romber, slik han opphavleg hadde teikna skywalken.

- Eg er veldig fornøgd med heilskapsinntrykket. Skywalken uttrykkjer dei rørslene eg ville få fram, sa Collett som skal vitne erstatningssaka byggherren Qvam AS har reist mot Førde kommune.
/../
Ei rombe er ein firkant med fire like sider, Men sidene er strekt, og nettopp dette skal få fram rørsla eg ønskte å få til. Derfor var det heilt nødvengidng at kvadrata vart byta ut, uttrykte Collett.
/../
-Det er ikkje eit statisk bygg. Kvadratet har på si side tilnærma same openheit, men er retningsnøytralt. Kvadratet er ei geometrisk form utan retning og rørsle, sa Collett i si orientering under synfaringa.


Arkitekten såg skywalken for første gong - firda.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism