09 oktober 2007

Foresight 2027

Norge anno 2027 er et land fylt av fornybar energi. Olje- og gassvirksomheten er elektrifisert og alt behov for mer energi er dekket av bioenergi, offshore vindkraft og solenergi. Til sammen bidrar de med over 50 TWh ny energi i form av elektrisitet, varme og drivstoff ifølge de tre nye foresightrapportene som er laget av RENERGIprogrammet i Norges forskningsråd.

Rapportene tar for seg solceller, biodrivstoff, bioenergi og offshore vindenergi.Studiene tar for seg fire av de heteste energiformene som skal løse den globale klimakrisen: Solceller, biodrivstoff, bioenergi og offshore vindenergi. Rapportene blir lansert under arrangementet EFIKS 2007 i Trondheim 10. oktober.

Foresight er en metode til å si noe om fremtiden uten at det skal oppfattes som spådommer. Ressurspersoner fra forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter har sittet sammen og laget fremtidsbilder. Deretter har de laget en beskrivelse av hvordan utviklingen førte fra dagens situasjon til fremtidsbildet.

- Vi brukte foresightmetoden første gang i 2005 da vi tok for oss hele energibildet i foresightstudien Energi2020+. I mellomtiden er klimaspørsmålet og behovet for fornybare energikilder blitt kraftig forsterket. Det var behov for å grundigere ned i noen utvalgte områder, sier initiativtager Hans Otto Haaland i Forskningsrådet.

Han er for tiden sekretær for strategiprosessen Energi21 med permisjon fra oppgaven som programkoordinator for RENERGI. Energi21 som skal gi råd om FoU-strategien innenfor energi til Olje- og energidepartementet, forsterket behovet for nye foresightstudier.

Rapportene peker ut spennende utviklingsveier med stor vekst i bruken av fornybar energi for folk flest, næringslivet og offentlige myndigheter. Studiene vil gå inn som viktig underlagsmateriale i Forskningsrådets budsjettarbeid og vil brukes som sentrale innspill i Energi21-prosessen.

RenEnergi - NFR

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism