07 oktober 2007

Vil ha økt bruk av miljøvennlige byggevarer

Miljøvennlige materialer og stoffer i den norske byggenæringen brukes i for liten grad. Derfor støtter Kommunal- og regionaldepartementet Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner med 155 000 kroner.

Midlene skal benyttes til utvikling av flere miljødeklarasjoner for byggevarer og til økt bruk av slike deklarasjoner i BAE- næringen.

Introduksjon og bruk av miljødeklarasjoner er viktig både for bevisstgjøring om miljøvennlige produkter - og bruken av disse.

- Myndighetene vil at bruken av miljøvennlige materialer og stoffer i byggevirksomheten skal økes. For å nå dette målet er det viktig å få flere miljødeklarerte produkter tilgjengelig for BAE- næringen, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Miljødeklarasjoner vil være en god måte å dokumentere oppfyllelse av miljøkrav til byggevarer gitt i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift til loven.

For å kunne vurdere ulike produkter opp mot hverandre er miljødeklarasjoner viktig ved at de muliggjør sammenlikning av relevante data på produktene.

- Byggenæringen har selv tatt tak i utfordringen ved å fremme bruk av miljødeklarasjoner. Dette arbeidet har likevel ikke gått så raskt som ønsket. Jeg ser derfor behov for at departementet bidrar i dette arbeidet. Kompetanseutvikling og informasjonsspredning vil være viktig for å gjøre ordningen og produktene kjent i BAE-næringen, sier Meltveit Kleppa.

Vil ha økt bruk av miljøvennlige byggevarer - regjeringen.no

EPD-organisasjoner i andre land:
I et økende antall industriland opprettes det organisasjoner for utvikling, samordning og presentasjon av slike ISO/CD 14025 Type III miljødeklarasjoner, eller EPD som de for korthet skyld kalles.

GEDnet (Global Environmental Declaration Network) - som bl.a. gjennomfører opplæringsprosjekter for industri i utviklingsland.

Svensk EPD ordning, Environdec

Japan Environmental Management Association for Industry, EcoLeaf

Korean EPD program, EMC

Canadian EPDS program, EcoBuyer

Dansk miljøvaredeklarasjon program, MVD

eco-profile

Tysk Byggvareindustri

Italiensk EPD-program hos APAT

EU's EPD-prosjekt

Internasjonal EPD-organisasjon, GEDnet

Type I miljømerker:
Blauer Engel
Svanemerking
Bra Miljøval (S)
EU's Miljømerke
Norsk matvaremerking

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism