16 desember 2007

FYK

Industridesigner Arild Tjomsland står bak bilprosjektet "Fyk":

Og hva er det egentlig vi vil? Jo, at miljøvennlig mobilitet utkonkurrerer miljøfiendtlig i et fritt marked. En sportsbil som skal være bedre enn alle andre i 2006, må også forrurense mindre. Ikke bare se bedre ut, ikke bare kjøre fortere eller vær mer gøy. Den må grise mindre. Miljøvennlighet må se bedre ut, miljøvennlighet må bli cool.

Derfor FYK.


FYK drives av en blanding av hydrogen og naturgass

NaturalHy (HCNG) er en gass, en blanding av bestående av komprimert naturgass (CNG) og hydrogen, typisk i et forhold mellom 95:5 og 80:20. HCNG'en vi bruker er 92:8.

Miljøfordelen ved å blande hydrogen i naturgass er at utslippene av karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO 2 ) reduseres. Størst effekt har det på utslippene av CO, en av de viktigste årsakene til lokal forurensning. CO utslippet halveres, eller til og med enda mer, avhengig av blandingsforhold og forbrenningstemperatur. CO 2 utslippet reduseres også kraftig i forhold til ren CNG som fortsatt er slipper ut lite i forhold til en bensin- eller dieselbil.
HCNG'en har en annen fordel. Den krever kun små tilpasninger av dagens forbrenningsmotorer. Det betyr at en HCNG-drevet motor som gir minimale utslipp, fortsatt sier brum brum.

Med en effektiv motor som brenner opp all oksygenet i avgassene vil en spesielt tilpasset katalysator kunne fjerne NOx 'ene. Hydrogenet blandet i naturgassen gjør det dessuten mulig å kjøre motoren på en magrere blanding av drivstoff og luft, enn ved ren naturgass. Det bidrar selvsagt til mindre avgasser, men er også med på å gjøre kjøretøyet mer drivstoffeffektivt. Enda et viktig poeng med HCNG; det er relativt billig i forhold til bensin og diesel. Løp og kjøp!

Altså, HCNG er mindre skadelig for omgivelsene enn dagens drivstoffalternativer. Riktignok slipper elbiler ut mindre avfallsstoffer (null) enn en HCNG-drevet bil, men de er foreløpig ikke fullgode erstattere for konvensjonelle biler, blant annet på grunn av sin begrensede rekkevidde.

Vi mener ikke at HCNG er målet transportsektoren bør sikte mot. Målet bør sannsynligvis være ren hydrogen, noe som gir nullutslipp. Men hvorfor vente? Vi har foreløpig ikke den nødvendige teknologien i dag, men den kommer. Og hvis vi forbereder befolkningen på bruk av både CNG og HCNG har vi kommet et stykke på vei. Da har vi tatt et steg videre mot bruk av ren hydrogen i transportsektoren og bidratt til å fremskynde utbygging av infrastruktur for hydrogen. Men også biodiesel og etanol er drivstoffalternativer med positive miljøeffekt. Ingen kan spå i fremtiden, men vi kan teste ut alternativene allerede nå.

FYK

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism