08 februar 2008

Byggutengrenser.no vant frem i ESA

At økonomiske hensyn ofte teller sterkere enn miljøhensyn er ingen nyhet. Hvorvidt det følgende er nok et eksempel på dette kan kanskje diskuteres, men det synes i alle fall å være et skuff for baugen for støtte til gjenvinnbare byggematerialer.

Byggutengrenser.no klaget Treprogrammet inn for ESA i 2005. Etter byggutengrenser.no sitt syn var markedsførings- og innovasjonsstøtten til treindustrien gjennom Treprogrammet konkurransevridende og i strid med EØS-avtalens regler.

EFTA Surveillance Authority (ESA) har truffet vedtak i sak om støtte til tresatsingstiltak i perioden 2000-2005, og har i dag offentliggjort sitt vedtak angående Landbruks- og matdepartementets tidligere verdiskapingsprogram Treprogrammet 2000-2005.

ESA konkluderer med at Treprogrammet ikke var i overensstemmelse med EØS-avtalens regler, og at programmet inneholdt ulovlig statstøtte. ESA påpeker at det er omfattende handel med treprodukter innenfor EØS-området samtidig som tre kun er ett av flere råmaterialer som benyttes i byggesektoren. Som følge av ESAs beslutning må den ulovlige støtte som er tildelt tilbakebetales.- Vi har nettopp mottatt vedtaket fra ESA og må bruke noe tid på å studere argumentasjonen og konklusjonene. Dette er et komplisert regelverk og det gjelder et program som ble etablert under en tidligere regjering, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

- Jeg vil nå umiddelbart be Innovasjon Norge, som har forvaltet midlene, om å gå gjennom ESAs vedtak og vurdere hvilke konsekvenser det får for spørsmålet om tilbakebetaling. Jeg fester meg ved at ESA anser at omfanget av tilbakebetaling kan være begrenset, sier Riis-Johansen.

ESA har tatt som utgangspunkt at midlene som er gitt over Treprogrammet 2000-2005 er å betrakte som statstøtte, og er kommet til at programmet ikke har vært i tråd med EØS-avtalen. I tråd med de prosedyrer som gjelder har ESA konkludert med at utbetalt støtte i utgangspunktet må betales tilbake. Men ESA viser samtidig til at støtte til enkeltprosjekter som er utbetalt i tråd med de materielle reglene i statsstøtteregelverket ikke trenger å bli gjenstand for tilbakebetaling. ESA anser derfor at omfanget av tilbakebetaling kan være begrenset.

Byggutengrenser.no er mur- og betongbransjens interesseorganisasjon, og består av 71 medlemsbedrifter med over 9000 arbeidsplasser spredd over hele landet.

Saken har skapt oppmerksomhet rundt støtte til treindustrien. Landbruksdepartementet hevdet opprinnelig at støtte til denne sektoren ikke var omfattet av EØS-avtalens virkeområde, mens dette nå er blitt tilbakevist av ESA. Dette innebærer at Landbruksdepartementet i fremtiden må ta hensyn til disse reglene dersom det skal gis støtte.

Bygg Uten Grenser, byggutengrenser.no vant frem i ESA

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism