18 februar 2008

Fornybar energi langt viktigere enn CO2-fangst

Worldwatch Institute la i dag fram sin 25. rapport om verdens miljøtilstand. I motsetning til tidligere rapporter, som i stor grad har tatt for seg miljøutfordringene, tar årets rapport for seg mulighetene.

Chris Flavin, presidenten i Worldwatch Institute, mener at CO2-håndtering vil få stor betydning i arbeidet med å redusere verdens klimagassutslipp. Det eneste som vil ha tilstrekkelig effekt er en fullstendig endring av hele energisystemet, særlig knyttet til overgang til fornybare energikilder.

Flavin tror teknologien for CO2-håndtering vil bli utkonkurrert av utviklingen innenfor fornybare energier.

- Forskjellen mellom markedet for CO2-håndtering og markedet for fornybare energier, er at sistnevnte har en vekst på 30 prosent i året, mens det første ikke har vekst i det hele tatt. Det er realitetene, sier Flavin.

Flavin sier at endringene i klima og miljø vil skape sin egen forretningsverden

- USA installerte mer vindkapasitet i fjor enn Tyskland har gjort noensinne. Amerikanske presidentkandidater kappes om å besøke flest vindselskaper og solenergiselskaper, mens Kina nær fordoblet sin produksjon av vindkraft i fjor. Dette skjer innenfor en ramme av en verden i endring, og er tilrettelagt av myndighetenes lovendringer i de konkrete landene. Samarbeid mellom myndigheter og bedrifter, er veien videre, sier Flavin.

Det fulle omfang og de fulle konsekvenser er tunge å fordøye, sier styreleder Øystein Dahle i Worldwatch Institute. Men vi har det travelt, siden det er over 20 år siden den globale økologiske kapasiteten var brukt opp i all hovedsak på grunn av den utvikling som vår kulturkrets, Europa, USA og Japan -, har vært ansvarlig for. Det er antagelig unødvendig å nevne at vår kulturkrets er en minoritet i det globale samfunn og ikke utgjør mer enn 13-14% av den totale befolkning.

Årets rapport gir et usedvanlig omfattende bilde av utviklingsperspektivene og mulighetene, og kan karakteriseres som en optimistisk gjennomgåelse av det dramatiske perspektivet.

Teknisk Ukeblad
World Watch Institute

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism