15 februar 2008

Masdar City

Masdar, som betyr "kilden" på arabisk - er et initiativ tar mål av seg å bli en global drivkraft i utvikling av fornybar energi. Byen Masdar City vil etter planen dekke seks kvadratkilometer i ørkenen, 30 kilometer utenfor Abu Dhabi. Går alt etter planen skal 50 000 mennesker og 1500 bedrifter holde til her om noen år.

Masdar City er tegnet av Norman Foster, go byen blir sentralt i WWFs "One Planet Living"-program. Formålet med dette programmet er å bevise at det lar seg gjøre å leve på en økologisk bærekraftig måte, og samtidig øke innbyggernes livskvalitet. Blant kravene som stilles under planleggingen er null utslipp, fullstendig resikulering av avfall, bærekraftig transport, utstrakt bruk av lokale materialer, lokal produsert mat, bærekraftig bruk av vann mm. Nødvendig energi skal hentes fra sol, vind og søppel. Alle CO2-utslipp i byggefasen og senere, skal kompenseres med kjøp av klimakvoter

Byggestart er allerede i år, og hele byen skal etter planen stå ferdig i 2015. Og (CDM) i fattige land.

Emiratet vet at oljen en dag tar slutt, og målet er på sikt å bli ledende påfornybar energi i verden. De satte derfor i geng en omfattende undersøkelse av hva som er status på dette området.

- På forhånd var vi sikre på at disse nye fornybare energikildene var umodne, og at virkelig omfattende kommersiell bruk lå langt inn i fremtiden, sier Dr. Sultan al-Jaber, toppsjef for hele Masdar-prosjektet, til Aftenposten.

- Men vi tok feil. Teknologien for mange nye fornybare energikilder er mer enn modne nok. Men altfor fragmentert, for lite samordnet. Det er gjort for lite ut av det, sier han.

- Vi fant ut at vi ville gjøre noe med saken, og etablerte Masdar, en visjon og et selskap. Nå skal vi bygge en by som skal bli selve hjemmet til ny fornybar energiutvikling i verden, sier Sultan.Når Masdar City står ferdig vil det ikke finnes en eneste bil. Alle må kjøre kollektivt!

Splitter ny ørkenby - helt uten CO2

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism