16 april 2008

Holder Bergens første passivhus mål?

Løvåshagen er det største passivhusprosjektet i Norge, og det første i Bergen. Åtti leiligheter er under oppføring, fordelt på fire bygninger. To av bygningene skal bli til Bergens første passivhus. De andre to blir lavenergiboliger. Lave energiutgifter er en grunnleggende premiss for både passivhus og lavenergiboliger.I dag er det ene av passivhusene omhyggelig forseglet, slik at studenter fra Høgskolen i Bergen kan måle omfanget av luft som likevel siver ut av nybygget.

- Hvis luftlekkasjene blir for store, svekkes isolasjonsevnen, forklarer en av studentene.

Hun forteller at tetthetsgraden i et passivhus er helt avgjørende for å redusere energibehovet. Det resterende energibehovet i passivhusene i Løvåshagen dekkes i stor grad ved hjelp av solfangere på taket.

Norske standarder for passivhus er ikke vedtatt enda, men det er grunn til å tro at de vil bli identisk med de tyske. Det tyske kravet for tetthet i passivhus er på maksimum 0,6 omskiftninger i timen ved 50 Pa overtrykk. Dette er 2,5 ganger strengere enn minstekravet i Teknisk Forskrift.

Resultatet av målingen blir 0,5.

- Kjempeimponerende! Dette var kjekt, lyder det unisont fra de fire representantene for ByBo AS og ByggMesterenVest AS.

- Vi er langt under kravet, selv om vi kun har benyttet utvendig tetting i form av vindsperre. Når bygget er helt ferdig, blir resultatet enda bedre, forteller studentenes veileder, høgskolelektor Magnar Berge.

Holder Bergens første passivhus mål? - Høgskolen i Bergen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism