27 mai 2008

Biltrafikken kveler byene


Hundre biler for hver syklist?
En person i hver bil!
Slik blir det mye elendighet av...
De største byene forbereder seg påsterk trafikkvekst fremover. En av grunnene er at stadig flere har råd til to biler i garasjen.

I de største byene antar man at trafikkveksten vil bli mellom 20 og 75 prosent de neste 15 årene. I bergen kan det bli spesielt ille: I 2025 vil det trolig være 75 prosent flere biler i Bergen enn det var i 2006, noe som vil gi en trafikkvekst på 50 prosent. Effekten forsterkes av at færre bruker kollektivtransport.

Dette kan komme til å kreve drastiske tiltak. I fjor gikk Bergen nemlig over grensen for innhold av nitrogenoksider i lufta. Nitrogenoksider forårsaker luftveissykdommer, og bidrar til å danne bakkenær ozon og sur nedbør.

Lignende problemer står man ovenfor i Trondheim, med en trafikkøkning på 20 til 25 prosent. Her har imidlertid Bystyret tatt grep, og vedtok en klimapakke i forrige måned. Tiltakene skal finansieres med drivstoffavgift og bompenger, men forutsetter også at Regjeringen bidrar med penger til veiprosjektene.

Trondheim har også innført grenser for antall parkeringsplasser rundt bygg og virksomheter i sentrum, men på samme måte som i Bergen vil Trondheim slite med å overholde den strengere grenseverdien for nitrogenoksider, som kommer i 2010.

I Oslo regner en med at biltrafikken vil øke med 30 prosent fram til 2025. Her setter politikerne sin lit til Oslopakke 3, som inneholder prosjekter ganske jevnt fordelt på personbil- og kollektivtrafikk. Effekten av Oslopakken på luftkvalitet og CO2-utslipp er imidlertid omdiskutert.

Norske storbyer venter bilboom - Vårt Land

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism