23 mai 2008

Statens designkonkurranse 2008

Statens designkonkurranse skal fremme helhetlige, tilgjengelige og attraktive valglokaler. Kort sagt: Vi ber designere bruke sine kreative og analytiske evner til å omforme svette gymsaler til verdige og innbydende valglokaler.

Å stemme ved valg er en grunnleggende demokratisk rettighet. Dersom ingen skal ekskluderes fra å stemme, må det legges ekstra omtanke i utformingen av de fysiske omgivelsene knyttet til valg.

Norsk Form har siden 1994 forberedt og gjennomført Statens designkonkurranse. Konkurransen belyser designutfordringer av betydning for det offentlige Norge og designernes rolle i løsningen av felleskapsbehov. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) er hovedsamarbeidspart for årets konkurranse der også Miljøverndepartementet og Deltasenteret er bidragsytere.

Formål
Formålet med konkurransen er å utvikle helhetlige, funksjonelle og tiltalende rammer rundt stemmegivningen. Alle velgere, uansett funksjonsnivå, skal oppleve valglokalene som gjenkjennelige, tilgjengelige og attraktive.

Målgruppe
Konkurransens primære målgruppe er alle med stemmerett i Norge. Sekundær målgruppe er deltakere i planleggingen og gjennomføringen av valg.

Hovedklasse, Valgmateriell
Hovedklassen består av fem produktkategorier. For å delta i hovedklassen må det leveres forslag til alle produktkategorier samlet. Besvarelsen skal sammen danne en helhetlig løsning. Det oppfordres derfor til samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer. Produktkategoriene er: Visuell profil med konseptskisse på skiltprogram, Konstruksjonssystem for eksponering av skilt, Bretteprinsipp for stemmeseddel, Valgavlukke med hyllesystem til partilister og Valgurne

Åpen klasse, Fremtidsvisjoner
I åpen klasse søker vi bidrag i en felles kategori, Fremtidsvisjoner. Det skal utvikles innovative scenarier for valg i fremtiden. Løsningene skal bidra til å skape tillit, engasjement og tilgjengelighet for valg.

Deltakelse
I hovedklassen kan alle profesjonelle designere, interiørarkitekter og arkitekter delta.
I åpen klasse kan alle delta.

Tidsløp
Utlysning i nasjonale medier og på Norsk Forms hjemmesider: 6. mai 2008
Orienteringsmøte i DogA, Hausmanns gate 16, Oslo: 9. mai 2008, kl. 08.45.
Påmelding til siri.eggesvik@norskform.no innen 1. august 2008.
Innlevering av konkurranseforslag i begge klasser: 22. august 2008
Offentliggjøring av vinnere og åpning av utstilling i Galleri Norsk Form, DogA: 9. oktober 2008

Premiering
I hovedklassen vil vinnerløsningen bli honorert med kr 150.000,-, med påfølgende oppdrag for videreutvikling på inntil kr 150.000,-.
Kommunal- og regionaldepartementet har mulighet for å kjøpe bruksrett i Norge for ytterligere kr 200.000,-.

Inntil ti nominerte bidrag i hovedklassen blir premiert med kr 10.000,- hver.

I åpen klasse vil vinnerbidraget bli premiert med kr 15.000,-.

Juryen
Juryen er oppnevnt av konkurransens innbydere i samarbeid med
fagorganisasjonene NIL, NID og Grafill.

Konkurransens design er utformet av Rayon www.rayon.no

Last ned konkurranseprogrammet

Link til Deltasenterets nettside hvor veilederen "Tilgjengelighet til valg - Veileder til kommunene" kan lastes ned.

Les mer om forprosjektet Valg og visuell kommunikasjon.


Norsk Form - Statens designkonkurranse

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism