24 juni 2008

Skape "gode steder"

Jan Digerud skriver i Aftenposten om byggeaktiviteter som utfordrer en arkitekts evne til å skape helhetlige løsninger.

Omgivelsene spiller en viktig rolle for vår adferd og vårt følelsesliv, og da må det være god grunn til å spørre om det finnes en arkitektonisk standard som lar seg påvirke av økonomiske og politiske strømninger - samtidig som denne standarden opprettholdes?

Nøkkelen for å nå frem til arkitektonisk kvalitet, som former våre offentlige rom og rommet for hver enkelts liv, er en klarere arbeidsdeling mellom arkitekten som fagperson på den ene siden og offentlige myndigheter og investorer på den annen side.
/../
Definisjonen av et steds og en bydels særpreg, av "stedets ånd", må komme først og besluttes av politiske myndigheter, som en reguleringsplan. Men deretter må det bli arkitektenes oppgave å gi disse intensjonene en form. Vi bør slippe diskusjoner i bystyret om hvorvidt politikerne "liker" eller "ikke liker" for eksempel flate tak, hushøyder og volumer, som de først forstår i ettertid. Reguleringsplanen må også gjenspeile at bygninger og byer har en lang historie, og står for en arkitektonisk standard som det har tatt mange hundre år å utvikle.
/../
Mange stasjonsbyer og bygdebyer vitner om et fravær av fagkunnskap. Bjørvika er et eksempel på at det samme kan skje i hovedstaden. For dette storprosjektet ser vi at gode intensjoner springer etter mangelfulle regulerende bestemmelser: Både Operaen, Hotel Opera, nabobygget og første bygg i "Barcode"-rekken er blitt til uten en forutgående og avsluttet reguleringsplan.
/../
Byen er først og fremst et sted hvor man lærer å tilpasse seg og finne ut hvordan man hører til blant andre mennesker. Arkitektur spiller en viktig rolle i denne prosessen. Den skal inspirere enkeltmennesket og samtidig gi et viktig bidrag til helhet, kontinuitet og trygghet. Derfor må enhver reguleringsplan slutte og begynne med respekt for den rolle som arkitekturen spiller i utformingen av våre omgivelser - og dermed av våre liv.


Å skape "de gode stedene"

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism