21 august 2008

Store utfordringer for vindkraft til havs

Enova presenterte tidligere i år en studie som anslår at offshore vindkraft har et fysisk potensial på 14 000 TWh. Enorme tall, gitt at det norske strømforbruket er på rundt 120 TWh.

Tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga bestilte en rapport fra Energirådet, som konkluderte med at Norge bør satse på å utnytte havvind tilsvarende 40 TWh innen 2025.Selv om det foreløpig investeres lite i vindkraft her hjemme har tre norske konsepter er kommet i gang så langt: Hywind, Sway og nykommeren Windsea jobber alle med å utvikle ulike tekniske løsninger for havvindmøller. De jobber med prototyper som planlegges lansert i henholdsvis 2009, 2010 og 2011.

Instituttleder Johan E. Hustad, ved institutt for energiteknikk ved NTNU, tror Norge har fortrinn som kan bringe Norge frem til en posisjon som ledende leverandør av offshore havvind til Europa.

- Vi har så stort kompetansefortrinn. Ikke bare har vi høy industriell kompetanse offshore på grunn av oljeproduksjonen, vi har også forskningsmessig høy kompetanse som få andre land kan oppvise. Derfor tror jeg offshore vindkraft er utrolig interessant som norsk eksportvare. Ikke bare som krafteksport, men også som teknologieksport, sier Hustad til Teknisk Ukeblad.

Det gjenstår imidlertid mye teknologiutvikling før vindenergi til havs kan konkurrere med de nåværende strømprisene. Bare prototypen til Hywind er estimert til å koste rundt 400 millioner kroner. I tillegg til dyre konstruksjoner kommer et kraftnett i Nordsjøen, noe som trolig vil koste rundt 150 milliarder kroner. I tillegg kommer en rekke problemer knytett til vedlikehold. man håper på å kunne løse mye av dette via operasjoner som fjernstyres fra land, men også dette forutsetter omfattende teknologiutvikling.

For å få tilstrekkelig økonomi i prosjektene er det en forutsetning at man bygger stort.

- Utfordringen er at de store turbinene man trenger offshore verken er godt nok utprøvd eller i salg per dags dato. Når du øker kapasiteten, øker også tyngden i toppen betraktelig. Hywind-piloten kommer i en størrelse på 2,3 MW, StatoilHydro går ikke rett på 5 MW turbin. Det illustrerer problemstillingen, sier Paul Thomassen, som er en del av gruppe for marin byggeteknikk ved universitetet.

Det kan ta 10-15 år før teknologien for flytende vindkraftverk blir tilstrekkelig utprøvd. I mellomtiden er det avgjørende at selskapene klarer å opprettholde interessen for vindkraft til havs.

- Går det flere år uten suksesshistorier, er det ingen garanti for at interessen vil fortsette. I dag har vi sol-, vind-, bølgekraft, og den største utfordreren er atomkraft. Det blir et politisk spørsmål om finansiering, forskning, subsidier og produksjon, sier Thomassen.

Teknisk Ukeblad har mer om de tre norske vindkonseptene:
  • Hywind - Den første industrielle fullskala demonstrasjonsenheten for flytende vindturbiner.
  • Sway - Vindturbin med rotoren montert nedvinds
  • Windsea - Plattform som bare stikker 22 meter ned i havet
Den vanskelige havvinden - TU.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism