02 september 2008

Arkitektur og opphavsrett


Kanskje litt på siden, men bare litt: Kan for eksempel Frank Lloyd Wrights skisser realiseres uten vederlag?
Med skarpere konkurranse om oppdragene, gjerne kombinert med konkuranser vlir pphavsrett et stadig viktigere tema for arkitekter. NALs Komite for Etikk og Tvister har laget et dokument som man håper vil være et nyttig redskap for arkitekter og arkitektbedrifter. Dokumenter er utarbeidet i samarbeide med et av landets ledende fagmiljøer innen imaterielle rettigheter.

Dokumentet gir kort, men presis, informasjon om oppdragsgivers (og andres) rettigheter til bruk av det materiale arkitekten utarbeider. Det gis også et innblikk i hva som er etablert bransjepraksis i Norge med utgangspunkt i de grunnleggende bestemmelser i Åndsverkloven. Dokumentet bør dermed være egnet som informasjon til oppdragsgivere eller som avtalevedlegg (helt eller delvis), for å gi kunnskap om et emne som mange har et perifert forhold til, og dermed bidra til å forebygge misforståelser og mulige konflikter.

Last ned dokumentet her!


Vær bevisst din opphavsrett! | NAL

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism