24 september 2008

Støykart på nett

Statens vegvesen har beregnet støynivået langs riksveger med gjennomsnittlig trafikk pr. døgn på over 16400 kjøretøy, etter pålegg fra EU. EU har til nå ikke blitt enig om et felles støykrav som alle land skal innfri. Derfor er det foreløpig opp til det enkelte land hva som prioriteres av tiltak.

- Beregningene viser at 130 000 mennesker som bor langs de registrerte vegene har mye støy utenfor boligen sin, det vil si støynivå på over 55 desibel. I tillegg er det over 20 000 barn i skoler og barnehager som har mye støy når de er utendørs, sier støyekspert Ingunn Milford i Statens vegvesen. Når det gjelder nattestøy er det 90 000 privatpersoner som har støy over kartleggingsgrensen utendørs.

- Vi lager nå regionvise handlingsplaner for hva som skal gjøres. Disse skal oversendes SFT, som rapporterer videre til EU. I handlingsplanene har vi oversikt over tiltak som kan redusere støyplagene. Støyskjerming, fasadeisolering og støysvake vegdekker er det som reduserer støyen utendørs mest. Vi tester blant annet støysvak asfalt på flere strekninger rundt om i landet, opplyser Milford.

Det er første gang det er en så omfattende beregning av støy langs vegnettet. Om fire år skal støyen kartlegges på nytt, og da skal alle veger med over 8000 i årsdøgntrafikk være med.

Se støykart over ditt nabolag

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism