27 oktober 2008

Senketunnellen i Bjørvika

Et webkamera har fanget inn den første veitunnelen i Norge som senkes ned - del for del - i sjøbunnen i Bjørvika. Første del ble senket i slutten av august og siste kom på plass to måneder senere

I filmen ses først spesialfartøyet som legger ut en gruspute i traseen. Grusen legges ut gjennom røret som beveges fra side til side. Når grusputa er lagt, kommer tunnelelementet til syne. Det bukseres i posisjon mellom to grønne bjelker med svarte pongtonger.

Elementet fylles delvis med vann og vinsjene sørger for kontrollert nedsenking. Etter nedsenkingen og sammenkoblingen blir vannballasten vekslet ut med tyngde i form av betong.

I de to månedene nedsenkingen har pågått kan du skimte bak operaen at bygg nummer to i den såkalte Barcode-rekka ved jernsporene har skutt i været.

Statens vegvesen.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism