20 november 2008

Nei til nybygg på Fløyen

Fløibanen i Bergen planla å bruke 90 millioner kroner på et opplevelsessenter i glass og tre på høyden bak det øvre stasjonsbygget. Senteret har vært omstridt, men Fylkesmannens miljøvernavdeling uttaler seg relativt diplomatisk. likevel er det ingen tvil om konklusjonen:

«Selve omfanget på nybygget og plassering i terrenget medfører store negative konsekvenser for natur og landskap /../ Ivaretakelse av dette verdifulle landskapselementet er viktig og bør /../ ha prioritet fremfor andre interesser», skriver Fylkesmannen, og peker på at Fløyen ved siden av Ulriken er det mest sentrale landskapselement i Bergen.

- I første omgang må vi ha et møte med Fylkesmannens miljøavdeling for å se hva som kan gjøres for å imøtekomme dem. Jeg mener det må være mulig å komme til enighet, sier Trond Amland, daglig leder i Fløibanen.

Kommunen skal si sin mening om reguleringsplanen senere. Innsigelse fra Fylkesmannen er imidlertid et klart varsel om at statens folk vil stanse det eksisterende planforslaget.

- Planen er på høring, og vi var forberedt på både positive og negative reaksjoner. Uansett ønsker ikke vi å presse igjennom noe. Dette skal jo være en positiv ting for byen. Da må vi ha et bygg som er godt likt av bergenserne, sier Amland.

Les mer i Bergens Tidende.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism