11 november 2008

Usikkert for solenergi

Finanskrisen påvirker selskapenes evne til å satse på utvikling av solenergi, men analysesjef James Hines i Gartner Research mener Barack Obamas New Energy for America-plan kan virke positivt på den amerikanske solindustrien.

Obamas plan innebærer krav om at ti prosent av elektrisiteten som brukes i USA kommer fra fornybare energikilder innen 2012. For å oppnå det må myndighetene investere 150 milliarder dollar over ti år på blant annet forskning, utvidet skattelette og andre tiltak som skal øke selskapenes intensiver til å redusere utslipp av drivhusgass.

- Etterspørsel etter solarenergi er fortsatt avhengig av offentlig subsidiering fordi det koster mer å produsere enn den vanlige formen man genererer elektrisitet på. Den nye administrasjonen kan imidlertid bidra til å tilskynde investeringer i solarenergiprosjekter, hvis den lykkes med å implementere noen av planene sine, skriver Hines.

Kravet om ti prosent fornybar energi kan bli vedtatt allerede i 2009, noe som vil føre til kraftig oppgang i den amerikanske solenergietterspørselen. Forslaget om skattelette må trolig vente til økonomien er på fote igjen.

DN.no - Solenergi tynget av kredittproblemer

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism