04 desember 2008

Bærekraftige bygninger og infrastruktur

Per Hovde og Rolf Bohne skriver i Adressavisen om konsekvenser av at klimaet er i endring. Bygg- og anleggsnæringen er en av de viktigste bidragsyterne til den sosiale og økonomiske utviklingen i alle land. Dette tenker vi svært ofte ikke over, og bygninger og infrastruktur kan synes å være noe som «bare er der». Sikring av en bærekraftig utvikling, altså at vi ikke bruker mer enn det som tåles, er helt avhengig av det som skjer i denne sektoren. Dette kom klart til uttrykk senest nå i høst ved en stor konferanse i Melbourne, Australia - Sustainable Building 2008.


Arkitekt Pierre Sartoux ved Atelier SOA har noen spennende tanker om bærekraftige bygninger.

I Norge forskes lite på dette store og viktige feltet. Det skyldes blant annet at bygg- og anleggsnæringen i stor grad består av små firma og bedrifter som verken har kompetanse eller ressurser til å satse på dette.

Internasjonalt skjer det nå spennende satsinger på forskning og utvikling for mer bærekraftige bygninger og infrastruktur. Canada, Japan, Australia og EU satser betydelig på dette. EU har utarbeidet en langsiktig plan for satsing på forskning og utvikling fram mot 2030. Ett av hovedtemaene er nettopp at hele virksomheten skal bli mer bærekraftig.

Ved NTNU har Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi definert Bærekraftig infrastruktur som et langsiktig satsingsområde for forskning. Dette må skje i et nært samarbeid mellom forskningsmiljøet, næringen, myndigheter og virkemiddelapparatet for finansiering av forskning. Gjennom forskning og utvikling innen BA-sektoren, sikres en bærekraftig samfunnsutvikling. Det vil være en meget god investering for framtiden å få etablert et stort nasjonalt forskningsprogram med nettopp fokus på bærekraft for det bygde miljøet, både bygninger og infrastruktur.

Les kronikken i Adressavisen.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism