17 desember 2008

Obama med vitenskapsmann som miljøminister

Barack Obama har utpekt Steven Chu som sin energiminister. Chu er nobelprisvinner i fysikk og leder for Lawrence Berkeley National Laboratory, der han blant annet har gått i bresjen for alternativ, fossilfri energi.

- Dette er eit spennande val. Det er eit signal om at Obama ønskjer å satse på vitskapeleg baserte råd når hans administrasjon skal stable på beina ein ny energipolitikk. Obama sa sjølv dette i samband med utnemninga av Chu, sier CICERO-forsker Guri Bang i et intervju på NRK-programmet Verdt å vite.

Obama har signalisert at han ønsker å kutte klimagassutslipp kraftig fram mot 2050. Dette skal blant annet skje gjennom en storstilt satsing på fornybar energi.

- Medan Bush har fokusert på nye og betre kjernekraftverk og reinsing av utslepp frå kolkraftverk, ser det no ut til at Obama vil fokusere på fornybar energi og lavutsleppsteknologi. Han ønskjer å satse på grøne arbeidsplassar og meiner at fornybar energiutvikling er ein måte å få til dette på, sier Bang.

Obama satsar på vitskap - CICERO

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism