15 desember 2008

Vindkraft kan dekke 10% av norsk el-forbruk i 2025

NVE og Enova mener det er mulig å realisere om lag 20 TWh ny vindkraft innen 2025, viser en ny mulighetsstudie. Vurderingen av hva som teknisk lar seg realisere er gjort med utgangspunkt i eksisterende ledig kapasitet i sentralnettet, i tillegg til Statnetts planlagte nettforsterkninger.

Dersom en forutsetter at det bygges ut totalt 7000 MW vindkraft (ca 20 TWh) innen 2025, vil utbyggingskostnaden være på nærmere 106 milliarder kroner. Enova regner med at det vil være nødvendig å avsette om lag 29 milliarder kroner i støtte med en utbygging av dette omfanget.

7000 MW tilsvarer cirka 30 prosent av vindkraftplanene som NVE nå har til behandling.

- Dette store antallet søknader bidrar til et unødig høyt konfliktnivå. NVE vil derfor prioritere behandlingen av de gode vindkraftprosjektene, uttaler avdelingsdirektør Rune Flatby.

Les mulighetsstudien for landbasert vindkraft 2015 og 2025 her.

NVE : Vindkraft kan bidra med mer enn ti prosent av det norske el-forbruket i 2025

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism