03 januar 2009

Innfører nye og strengere miljøkrav


Arnold mener alvor
California innfører nye miljølover, som ikke bare vil regulere utslipp, men også hvor hus skal kunne bygges og materialvalg i folks nye privatboliger.

Lovverket skal også sørge for at nye boliger bygges nærmere skoler og arbeidsplasser, slik at det krever mindre transport i hverdagen.

Det nye lovverket er en videreføring av lovene som ble innført i California i 2006, og som har gjort delstaten til en miljøpioner.

Fra 2012 skal det innføres en ordning med handel av utslippsrettigheter fra kraftverk, raffinerier og industri.

Californiske myndigheter mener at de nye kravene kommer til å tvinge frem flere lavutslippsbiler og plug-in-hybrider.

Les mer om: El-biler

California setter seg med dette mål om redusere utslippene av klimagasser til 1990-nivå innen 2020. Det er antatt at både bilpriser, byggekostnader og prisen på strøm vil stige som følge av de nye kravene.

Innfører USAs strengeste miljøkrav - VG Nett

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism