16 januar 2009

NUDA konferansen 2009

Tiden er inne for utvikling av nye retninger og operative strategier for global, bærekraftig utvikling. Utfordringene ligger ikke i detaljorienterte løsninger som energieffektive bygninger og bilfrie byer, men i de store samfunnsmessige sammenhenger. Verdens store byer vokser raskt med så mye som 200000 mennesker daglig. Den pågående urbaniseringen fra rurale områder til storbyene fremmer stor etterspørsel etter jobb, bo- og bedret levevilkår, som skaper stort press på de samfunnsøkonomiske forholdene i storbyene.
  • Hvordan påvirker urbaniseringen klima- og miljøspørsmålet?
  • Hvordan blir livsgrunnlaget til de rurale områdene ved slik fraflytting?
  • Er urbaniseringen som isolert tilfelle en av hovedgrunnene til økt forurensning, i så tilfelle hvordan?
Urban designere, arkitekter og planleggere alene kan ikke løse verdens miljø- og klimaproblemer, men som ansvarlige aktører for design av fremtidens byer er de i en posisjon til å påvirke viktige verdivalg som fremmer nye retninger innenfor bærekraftig by- og arkitekturutvikling. Sammen som multidisiplinære konstellasjoner har fagprofesjonene muligheten og evnen til å sette bærekraftig utvikling i en ny sammenheng der helhetlige samfunnsløsninger jobbes fram.

Den Grønne Byen; Den inkluderende byen; Den mobile byen; Øko-byen er alle tidstypiske konsepter utarbeidet av arkitekter og planleggere gjennom revitalisering og design av nye bystrukturer. Samtidig som bærekraftig miljøperspektiv fremmes, er der i disse prosessene også en relativt bevisst innarbeidelse av gode sosiale- og menneskelige dimensjoner. Men spørsmålet er om det er et påtrengende behov for at nye byer designes og bygges? Ligger kanskje den største utfordringene i å heller utvikle gode bærekrafige løsninger for våre eksisterende byer der for eksempel fokus kan snus mot de rurale områdene og utvikle bærekraftige løsninger for utvikling og revitalisering av tettsteder, små byer og landsbyer som gjør det så attraktivt å bo at dette påvirker bosettingsmønsteret i den grad at befolkningene ikke velger å emigrere de rurale områdene?

Byene er under stort press miljømessig som følge av høy tetthet, overforbruk av landområder, økt urbanisering, økt bruk av motorkjøretøy, økt global mobilitet, økt energibruk, økt turisme og økt forbruk av naturlige og kulturelle ressursser. Konseptet rundt fremtidens byer gjelder likeså å etablere en forståelse for grunnene bak den potensielle klimakrisen som grunnlag til nye utviklingsstrategier. Er de miljø- og klimamessige problemstillingene byene går i møte kun relatert til FN sin miljørapport? Eller kan det være en konsekvens av menneskers økt globale mobilitet og livsstilsendring siste tre tiår? Konferansen tar opp en rekke av disse spørsmålene illustrert gjennom foredragsholderenes engasjement i prosjekter på globalt nivå.


Foredragsholdere:
  • Dr. Matthew Carmona fra Bartlett University College of London
  • Dr. Mitchell Joachim fra Terreform One i New York
  • Cameron Sinclair fra Architecture for Humanity fra USA
  • Jason Prior fra EDAW i England
  • Erik R Kuhne fra Civic Arts i England
  • Richard Hollington fra OMA i Nederland
  • Jonathan Smales fra Beyond Green i England
Hvorfor delta:
Få nye impulser fra ledende internasjonale autoriteter innenfor arkitektur, urban design,planlegging og eiendomsutviklere om hvordan deres multidisiplinære tilnærming til bærekraftig byutvikling og aktiviteter utføres i store og små prosjekter.

De mest interessante prosessene skjer i skjæringspunktet mellom mennesker med forskjellig fagbakgrunn. Få ett innblikk i de økonomiske, planleggingsmessige og designrelaterte fordelene ved slike tverrfaglige konstellasjoner.

Få ett innblikk i, og økt kunnskap, om de prosesser, metoder og strategier for utvikling av bærekraftige byutviklingsprosjekter.

Få samtidig innblikk i hvordan de samme prosessene kan applikeres til mindre skala tilpasset nordiske byer og tettsteder.

Dra fordeler av presentasjoner fra prisvinnende prosjekter, case-studies, research og selskaper.

Bli oppdatert på de nyeste retningene innenfor metoder, prosesser og teknikker relatert til bærekraftig utvikling.

Ta en dag fri fra kontoret og la deg engasjere og inspirere.

Målgrupper
:
Arkitekter, planleggere, urban designere, landskapsarkitekter, politikere, eiendomsutviklerer, studenter innenfor fagområdene, næringsdrivende, samferdsel, turisme, samfunnsengasjerte, entreprenører, bykunstnere og landskaps arkitekter.
Bindende påmelding innen tirsdag 17. februar

Deltakeravgift:
Medlemmer kr. 2250 - ikke medlem 2850
Studenter kr. 875

Bergen Næringsråd

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism