19 januar 2009

Sykkelsti med en vri

En skulle kanskje ikke tro det, men vi har faktisk en "Nasjonal sykkelstrategi" med det som virker som en lett ironisk undertittel "- trygt og attraktivt å sykle".

Strategien er blitt laget av Statens vegvesen i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet, Kommunenes Sentralforbund og Syklistenes Landsforening, og kom med i Nasjonal transportplan 2006-2015. Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at Statens vegvesen skal stå ansvarlig for det endelige strategiforslaget, hvilket kanskje er noe av grunnen til at dette går ganske tregt.

Mens vi venter på veier tilrettelagt for sykling kan kansje LightLane være en midlertidig løsning, som kan forbedre sikkerheten noe. Neppe noen erstatning for fysiske tiltak, men en interessant variant av den røde baklykta. Jeg er klar til å kjøpe dersom dette blir et produkt.

Mål for en nasjonal sykkelstrategi er forøvrig blant annet:
  • Risikoen for å bli drept eller varig skadd i vegtrafikkulykker skal ikke være høyere for en syklist enn for en bilist.
  • Andelen sykkeltrafikk i «sykkelbyer» (byer som velger å legge til rette for sykling) skal økes med 50 %.
  • Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism