12 februar 2009

Skanska lanserer miljøsertifiseringssystem

Skanska innfører det internasjonale miljøsertifiseringssystemet LEED i den nordiske byggvirksomheten. LEED står for "Leadership in Energy and Environmental Design", og er
et av verdens ledende system for miljøsertifisering av bygg. Alle Skanskas nye egenutviklede næringsprosjekter, samt nye kontorer for selskapet vil fra nå av bli LEED-sertifiserte.

Ressursbruk, byggets plassering, utforming og innendørsklima, samt energieffektivisering og avfallshåndtering, er noen av kriteriene som inngår i en LEED klassifisering. Sertifiseringen gjennomføres og verifiseres av en nøytral tredjepart, gjennom den amerikanske miljøorganisasjonen United States Green Building Council (USGBC).

I løpet av de neste månedene vil ca 100 nordiske Skanska-ansatte gjennomgå utdanning, som gjør de i stand til å lede utviklings- og sertifiseringsprosessen i forbindelse med LEED-prosjekter, samt være rådgivere for Skanskas kunder. Utdanningen gjennomføres ved hjelp av noen av Skanskas ca 350 LEED-akkrediterte amerikanske medarbeidere.

Skanska har bygget ca 70 LEED-sertifiserte prosjekter i USA, samt det første i Tsjekkia. For øyeblikket utvikles de første prosjektene i Sverige og Finland, og vi har en ambisjon om at de første norske LEED-prosjektene er sertifisert eller i produksjon i løpet av året.

Skanska har også gjennomført sju prosjekter i Norden, som er klassifisert i henhold til den europeiske EU GreenBuilding-klassifiseringen, som innebærer minst 25 % lavere energibruk enn hva som kreves i henhold til de nasjonale reglene. LEED-systemet inkluderer flere miljøparametre enn energibruk, og kan anvendes parallelt med EU GreenBuilding-klassifisering.

- Etterspørselen etter miljøklassifiserte og energieffektive bygninger øker. Denne trenden tror vi vil forsterkes i takt med at markedet snur. Da kommer vi til å være klare. I USA har flere storbyer og delstater allerede innført krav om LEED-sertifisering av nye bygg, sier Johan Karlström, konsernsjef i det internasjonale Skanska-konsernet.

I tillegg til at Skanska innfører LEED i den nordiske byggenheten er selskapet den største industrideltager i forskningsprosjektet Zero Emission Buildings. Dette forskningsprosjektet har som mål å plassere Norge i front innen forskning, innovasjon og implementering av bygninger med svært lavt energibehov og netto klimabelastninger.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism