13 mars 2009

Studentpris for fremragende arkitektur

Statsbygg delte for andre gang ut sin studentpris for fremragende arkitektur 12. mars på NTNU i Trondheim. Juryens valg falt på oppgaven "Expo-line Shanghai 2010" utført av studentene Michelle Cruz og Henning Kloumann.

Juryen som besto av to arkitekter fra Statsbygg: Silje Skulstad og Lise Larsen, vurderte oppgaven slik:

- Oppgaven rommer visjoner, er svært overbevisende gjennomført og viser et overskudd i lek med form og farge. Prosjektet er gjennom tekst, tegninger og modell glimrende formidlet. Det går en klar linje fra visjon - til idé - til løsninger. Løsningsforslagene antyder videre en uendelighet av muligheter. En modell, som i tillegg til å vise studentenes oppgave, gir oss et fugleperspektiv på den tette byen Shanghai der den lave bebyggelsen rives for å gi plass til moderne høyhus.
Om oppgaven

Studentene har valgt å foreslå en alternativ strategi for gjennomføring av den kommende verdensutstillingen Expo2010 i Shanghai.
Studentene ønsker at byen gjennom Expo 2010 tilføres nyttefunksjoner. De foreslår at ”programmet integreres tettere i en bystruktur - med byens program, på byens premisser”. De foreslår et system knyttet opp mot offentlig transport. De foreslår å utnytte ressursene på en alternativ måte slik at Expo kan bli nyttiggjort av byens befolkning også etter at utstillingen er over. De har også valgt å se på arkitektoniske løsninger.


Arkitekturprisen er et resultat av samarbeidet mellom Statsbygg og NTNU i Trondheim. Formålet med prisen er å stimulere student- og fagmiljøene til nyskapende og eksperimentelle studier av arkitektur blant fremtidige arkitekter. Prisen er et ledd i Statsbyggs ønske om å stimulere student- og fagmiljøene til høyere kvalitet.

Statsbygg deler ut studentpris - Statsbygg

NTNU - Masteroppgaver i arkitektur

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism