09 april 2009

Dårlig sikret mot skjelv

Selv om risikoen for jordskjelv er mindre i Norge enn i andre deler av verden, så finnes det likevel krav til jordskjelvsikring.

- Plan- og bygningsloven krever at alle nye bygninger og anlegg i Norge skal vurderes med tanke på jordskjelv, men vi opplever at det ofte blir nedprioritert av byggherrene, sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening ifølge NTB.

Kraftige jordskjelv er sjeldne i Norge, men Svalbard ble i 2005 rammet av et skjelv med en styrke på 6,5 og 6,2.

Dårlig sikret mot skjelv - Bladet Troms�/

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism