28 april 2009

Freder funkispissoar

Pissoraet i Stensparken i Oslo ble tegnet av byarkitekt Harald Aars og stod ferdig i 1937. Formålet med fredningen er å bevare pissoaret som et sanitærhisorisk viktig eksempel på storbyens håndtering av et av dagliglivets mest trivielle behov. Videre skal fredningen sikre bygningens arkitekturhistoriske verdi som et karakteristisk eksempel på 30-tallets funksjonalistiske formgiving, skriver Riksantikvaren.

Fredningen er en del av Riksantikvarens tolv fredninger i forbindelse med Kulturminneåret 2009.

Et overordnet prinsipp var at en bygnings form skulle styres av funksjonelle hensyn. Arkitekten av urinalet i Stensparken har hatt tre hovedfunksjonskrav som utgangspunkt; pissoaret skulle gi ly for regn, være luftig for å unngå lukt, og gi skjerm mot innsyn. Urinalet har tre ståplasser og er oppført i armert betong. Man kan kjenne igjen den runde grunnplanen i andre funksjonalistiske bygg.

Offentlige pissoarer var ikke et nytt innslag i bybildet, men fantes allerede på slutten av 1800-tallet. De ble opprinnelig innført for å sette en ny renslighetsstandard i byen, i en tid da mange gjorde sitt fornødne nærmest hvor som helst i gater og streder.

Utover på 50-tallet fikk pissoaret også en helt annen funksjon. Det ble en viktig møteplass for hovedstadens homofile i en tid da denne gruppen ble møtt med en blanding av forbud, forakt og fortielse.

- Heldigvis har samfunnet vårt i løpet av en generasjon gjort store framskritt slik at homofile i dag ikke trenger møtes på slike steder lenger. Men også derfor er det viktig å fredet dette bygget, for å bevare den delen av historien vår for ettertiden, sa Solheim under fredningen.

Fredningen er en del av Riksantikvarens i alt 12 fredninger i forbindelse med Kulturminneåret 2009.

Les mer på Riksantikvarens nettsider.

Les mer om Kultuminneåret 2009

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism