19 mai 2009

Anbefaler høyhastighetstog i Norge

Norsk Bane engasjerte i januar 2008 Deutsche Bahn International til en grundig gjennomgang av mulighetene for utbygging av høyhastighetstog i Norge, inkludert detaljerte traséforslag, markedsundersøkelser og økonomiske vurderinger.

Strekningene Oslo - Trondheim og Oslo - Bergen, Haugesund, Stavanger er nå ferdige til presentasjon. Flere rapporter vil komme for de resterende strekningene.

Resultatene er svært positive.
  • Hastigheter på 270 - 300 km/t kan gjennomføres nesten over alt
  • Reisetider med 2,5 time eller bedre til/fra Oslo
  • Banene legges til rette for flerbruk for både langdistanse-, regional-, intercity- og godstrafikk
  • 1 800 trailerturer kan spares hver dag
  • CO2-utslipp kan reduseres med 1,4 millioner tonn hvert år
  • Høy samfunnsøkonomisk effekt
  • Driften vil gi store overskudd som kan være med å betale ned investeringene i nye baner
Deutsche Bahn anbefaler omgående å vedta utbygging av høyhastighetstog i Norge og gå videre med planleggingen.
Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har vist et sterkt engasjement for høyhastighetstog og ba i vedtak både 30.11.07 og 04.12.08 om flere utredninger til behandlingen av Nasjonal Transportplan.

Utredningen fra Deutsche Bahn gir Storting og Regjering et nytt og grundig utarbeidet beslutningsgrunnlag. Deutsche Bahn er et av Europas største jernbaneselskaper med høy kompetanse på planlegging, bygging og drift av høyhastighetsbaner. Vectura (sammenslutningen av de svenske statsselskapene Banverket Projektering og Vägverket Konsult) har også bistått ved kalkylen av drifts- og anleggskostnadene, mens forskningsstiftelsen IRIS har bistått ved markedsvurderingene.

Høyhastighetstog var ikke prioritert i Nasjonal transportplan tidligere i år, men Hallgeir Langeland (SV) tror han skal få flertallet med seg for en sterkere formulering om høyhastighetstog når planen behandles i Stortinget i begynnelsen av juni.

- Jeg har trodd hele veien at høyhastighetstog kan være lønnsomt i Norge. Denne utredningen gir et bedre grunnlag for å jobbe videre med saken. Nå må vi få ut fingern, sier han til Dagbladet.


Sammendraget av Deutsche Bahns utredning om høyhastighetstog i Norge legges ut på våre nettsider tirsdag 19. mai, sammen med de to første kapitlene av generell del.

Resten av rapporten offentliggjøres fortløpende i mai etter hvert som også den norske oversettelsen er ferdig.
  • Last ned sammendraget her (0,1 MB)
  • Last ned kapittel 1 og 2 her (1,6 MB)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism