27 mai 2009

Oslo først med elektriske bybiler

Det norske selskapet Move About lanserer en verdensnyhet når de nå presenterer en bildelingsløsningen med elbiler. Innen ett år skal 75 biler skal være sentral plassert rundt om i Oslo. I første omgang blir 13 elbiler plassert på henholdsvis Oslo S, i Parkveien og på IT Fornebu. Medlemskapet koster 100,- per måned, og leieprisen spenner fra en timespris på 100 kroner til en helgepris på 800 kroner.

Elbilene er praktiske, trygge og morsomme å kjøre. Med denne tjenesten bidrar vi til at terskelen for å kjøre utslippsfritt blir betydelig redusert. Tilgang til kollektivfeltene, gratis bomring og gratis parkering gjør dette til en fantastisk reisemåte for folk med jobb og ærend i byen, sier daglig leder Michael Eimstad i Move About.

Ifølge TU.no er ladestasjonene Move About ønsker å sette opp designet av Hareide Designmill. De vil bli tilrettelagt for kommende ny standard for hurtiglading.


Bil og tog
Sammen med offentlig transport og sykkeldeling, er elbildeling et godt miljøalternativ til privatbilen. Bilene kan bestilles på time-, dags- eller helgebasis, og medlemmer får adgang til bilene med et personlig, trådløst adgangskort.

NSB synes dette er et positivt bidrag for å få folk til å velge miljøvennlig transport, og i et pilotprosjekt oppfordrer de kundene sine til å prøve ut den nye tjenesten.

- NSB ønsker å legge til rette for at våre kunder kan reise med tog til jobben, også de dagene de trenger bil i løpet av dagen. 5 bybiler vil stå lett tilgjengelig på Oslo S, slik at våre passasjerer på en enkel måte kan benytte tilbudet, sier leder i NSB persontog Stein Nilsen.

Naturvernerne støtter opp
Norges Naturvernforbund støtter også opp om satsingen på elbildeling i Oslo, og har gjennom sin samarbeidsavtale med Statkraft fått sette sitt preg på bilene.

- Økt bruk av elbiler er svært viktig i arbeidet med å redusere den helseskadelige luftforurensingen i de store byene. Vi ønsker derfor de elektriske bybilene velkommen, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

For mer informasjon besøk www.moveabout.no

Først i verden med elektriske bybiler. 2009. Statkraft

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism