18 mai 2009

Vil torpedere Obamas klimalplaner

USAs klimapolitiske standpunkt er avgjørende for utfallet av de internasjonale klimaforhandlingene, og Demokratene vil derfor forsøke å få loven vedtatt før klimakonferansen i København i desember. Republikanerne har gjort det klart at de vil yte motstand mot så godt som alle punkter.

Joe Barton fra Republikanerne sier han blant annet vil foreslå at atomkraft og kullkraftverk med fangst og lagring av CO2 skal ha samme status som fornybare energikilder som sol og vind i den nye loven.

Republikanerne vil samtidig forkaste hele ideen om kvotehandel. Det er ifølge Barton uaktuelt for Republikanerne å gå med på et system hvor det blir satt et nasjonalt tak for de årlige utslippene av klimagasser.

Republikanere vil torpedere Obamas klimaløfter - DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism