02 juni 2009

Etterlyser 100 klimarådgivere

Er du opptatt av klimaspørsmål og har lyst til å gi råd til norske myndigheter før FNs klimatoppmøte? Bli med på folketoppmøtet om klima! Teknologirådet jakter 100 innbyggere fra hele Norge til å være med på et folketoppmøte i Oslo lørdag 26. september.

Hva er vanlige folk opptatt av når de neste års klimapolitikk skal utformes? Lørdag 26. september 2009 vil gi svar. Da går globale folketoppmøter om klima av stabelen verden over. Aldri før har det vært gjennomført en global ”folkehøring” i en slik skala.Hele 3000 personer i Norge mottar i disse dager et brev med invitasjon til å søke om å delta på tidenes globale folkehøring. Mottakerne er trukket ut fra Folkeregisteret.

Viktige folkestemmer
Deltakerne på folketoppmøtet skal diskutere og stemme over tema og problemstillinger som vil stå sentralt under FNs klimatoppmøte i København i desember.

Klimaavtalen som verdens statsledere skal forhandle om på Klimatoppmøtet vil legge føringer for den globale klimapolitikken for mange år fremover. Avtalen vil kunne påvirke den økonomiske, industrielle, sosiale og ikke minst klimamessige utviklingen for verdens land og innbyggere. Det er derfor viktig at befolkningen får sjansen til å fremme sitt syn på de nøkkelspørsmålene som statslederne skal ta stilling til på Klimatoppmøtet (COP15).

Folketoppmøtet på Folkets Hus i Oslo lørdag 26. september er en del av World Wide Views on Global Warming. Tilsvarende møter arrangeres samtidig i rundt 45 land over hele verden. Deltakerne er vanlige innbyggere verden over som skal leve med klimaendringene og klimatiltakene som verdens politikere eventuelt iverksetter.

Historisk folkehøring
Har du lyst til å være med på en historisk begivenhet? Søknadsfrist er mandag 8. juni. For å kunne søke må du:
  • være 18 år eller eldre
  • kunne være til stede under hele folketoppmøtet, fra kl. 9 til kl. 18 lørdag 26. september
  • ikke ha en ledende stilling i en organisasjon eller bedrift som jobber med klimaspørsmål
Resultatene fra folketoppmøtene vil bli publisert på nettet fortløpende, slik at man kan sammenligne resultater på tvers av land utover i det aktuelle døgnet. De vil deretter bli lagt frem for verdens statsledere på Klimatoppmøtet i København.
Folkerøstene har ingen formell status under Klimatoppmøtet. Det vil være opp til den enkelte politiker og de enkelte lands delegasjoner å vurdere hvordan de vil bruke innspillene. Det er de folkevalgte som har det siste ordet. Ikke desto mindre vil stemmene som gis lyd gjennom World Wide Wiews forhåpentlig representere et viktig demokratitilskudd til de internasjonale klimaforhandlingene.

Om World Wide Views on Global Warming

Arrangerer folketoppmøter over hele verden lørdag 26. september 2009.

Deltakerne på folketoppmøtene vil diskutere og stemme over spørsmål som skal opp på FNs klimatoppmøte. Ambisjonen er at også vanlige innbyggere inviteres med i klimadebatten før verdens beslutningstakere samles på Klimatoppmøtet i København 7.-18. Desember 2009.

Teknologirådet - Etterlyser 100 klimarådgivere

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism