29 juni 2009

Mangelfull markedsføring av boliger

Forbrukerombudet kontrollerte nylig internettmarkedsføringen til de 25 største eiendomsmeglingsselskapene i landet. Undersøkelsen avdekket vesentlige brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig.

Forbrukerombudet avdekket store mangler, spesielt på selskapenes nettsider, knyttet til arealbeskrivelse, totalpris, angivelse av hvilke poster felleskostnadene dekker omkostninger og gebyrer ved eierskifte. I tillegg ble det gitt for dårlig informasjon om lånevilkårene for nedbetaling av andel fellesgjeld samt separat beregning av månedlige felleskostnader etter en eventuell avdragsfri periode.

- Kjøp av bolig er for de fleste forbrukere den største investeringen i løpet av livet. Derfor er det særlig viktig at markedsføringen av bolig er i overensstemmelse med gjeldende regelverk, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon

Ny kontroll

I et orienteringsbrev til aktørene i bransjen oppfordrer Forbrukerombudet om å kontrollere og eventuelt endre aktuell og fremtidig markedsføring med umiddelbar virkning.

Les mer om bransjenormen for boligannonsering eller hele Forbrukerombudets orienteringsbrev.

Bransjenormen for markedsføring av bolig.

Forbrukerombudet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism