05 juni 2009

Vil bygge unikt signalbygg i Kirkenes

Barentssekretariatet ønsker å bygge et unikt signalbygg i Kirkenes som skal synliggjøre norsk nordområdesatsing. Planen er at det nye Barentshuset skal bli verdens høyeste trehus, bygd i naturlige materialer med innovative og miljøvennlige løsninger.

- Dette skal bli et bygg som folk ønsker å dra til for å oppleve. En attraksjon og et landemerke som er helt utenom det vanlige. Like viktig er det at bygget blir et senter for kunnskapsutvikling og et møtepunkt for internasjonale interesser i Nordområdene, sier sekretariatsleder Rune Rafaelsen.

Ideen som arkitektbyrået Reiulf Ramstad Arkitekter arbeider med skal bli et monument over 16-17 etasjer, bygd i naturlige materialer med de mest innovative og miljøvennlige løsninger både når det gjelder konstruksjon og drift.

- Planen vår er å konstruere et bygg som er CO2-nøytralt, der kretsløpstanken vil stå sentral i alle ledd. At vi i tillegg bygger i tre blir et entydig symbol på den gjennomgående grønne profilen. De innovative løsningene i moderne treverksarkitektur skal stå som et tegn på kompetansenivået i landsdelen, forteller arkitekt Reiulf Ramstad.

Arkitekt Reiulf Ramstad ser for seg at byggets foajé omkranses av et nytt og moderne bibliotek for Sør-Varanger. Biblioteket som allerede har en av Norges største samlinger av russiske bøker, vil dermed kunne styrke sin posisjon ytterligere. Videre skal bygget inneholde en moderne scene som blant annet kan skape en base for de kunstneriske miljøene i regionen. Etasjene videre oppover vil i tillegg til Barentssekretariatet fylles med undervisningsmiljøer, forskningsmiljøer og andre relevante lokale og regionale kompetansemiljøer.

The Norwegian Barents Secretariat : Sikter høyt for nytt Barentshus

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism