18 juli 2009

Framtidsrapport fra Arkitekturmuseet i Sverige

Den första juli, medan resten av landet förberedde sig för en lång semester levererade Arkitekturmuseet sitt svar på regeringens uppdrag att bli ett "centrum för arkitektur, form, design och gestaltningen av den gemensamma miljön".

Svaret står i "Rapport om Arkitekturmuseets vidgade uppdrag" (pdf).

Synen på utställningsverksamheten i rapporten lovar en hel del: "Museet ska arbeta både långsiktigt med treårsteman och flexibelt för att kunna göra nedslag i aktuella frågor. Fler utställningar än idag ska vara egenproducerade och gestaltas så att de med lätthet kan skickas på vandring. Museet ska arbeta mer gränsöverskridande med andra museer och samtal har inletts med Moderna museet och Nationalmuseum."

Arkitektur: Framtidsrapport från Arkitekturmuseet i sommarstiltjen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism