09 juli 2009

Når bør du bytte bil?

Har man en bil som er nyere enn 20 år og er opptatt av miljø, bør man kjøre videre enda en stund. Såkalte livsløpsanalyser avdekker nemlig at det slippes ut betydelige mengder CO2 og forurensende gasser når man produserer en bil.

For å produsere en gjennomsnittlig bil for det norske markedet slippes det ut om lag 6 tonn CO2. Tenker man at den fremtidige reduksjonen i CO2-utslipp fra bilene fortsetter på samme måte som det har gjort i de siste 20 årene, knapt 1 prosent per år, vil den optimale utskiftningstakten være 20 år.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken er det i dag rundt 200 000 registrerte biler som er eldre enn 20 år. I den grad disse bilene faktisk er i bruk, vet vi at de kjøres langt mindre enn nye biler. Den samlede miljøeffekten av å fjerne disse bilene vil derfor ikke bli spesielt stor.

forskning.no > Bør du kjøpe ny bil?

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism