07 august 2009

Kosmisk stråling - påvirker det klimaet?


Foto: NASA
Sannelig ikke lett å bli klok på dette:

CICERO-direktør Pål Prestrud, skriver at "Kosmisk stråling forklarer ikke oppvarmingen de siste 30-40 år", og begrunner dette med at IPCC vurderer alt som foreligger av publiserte vitenskapelige studier om årsaksfaktorer til oppvarmingen. De aller fleste solforskere er enige i IPCCs konklusjoner, altså at kosminsk stråling har minimal betydning. Dette ifølge Prestrud.

Les også: Sola, kosmisk stråling og global oppvarming.

Prestruds artikkel innholder imidlertid ingen referanser, så det er ikke så lett å få verfifisert dette. Samtidig leser jeg på Forskning.no at nye studier viser en sterk forbindelse mellom variasjoner i solaktivitet og mengden skyer. Et resultat som nettopp styrker klimateorien til danske Henrik Svensmark.

Forskning.no linker i alle fall til utfyllende materiale, som Svensmarks artikkel: Svensmark et al. Cosmic ray decrease affect atmospheric aerosols and clouds. Geophysical Research Letters, 2009; 36 (15): L15101 DOI: 10.1029/2009GL038429.

Det er imidlertid kun snakk om en lenke til et sammendrag av artikkelen. Skal en lese den i sin helhet må den kjøpes.

Spørsmålet blir hvordan vi som er interesserte i problematikken skal kunne holde oss oppdatert. Fra de som formidler forskningsresultater får vi motstridende beskjeder, og vi får ikke tilgang til originalartiklene.

Ganske så typisk: den beste åpne kilden ser ut til å være Wikipedia. Her finner jeg i det minste en oversikt over variasjoner i solaktiviteten de siste 30 årene, samt en diskusjon omkring betydningen for global oppvarming. Her er det også en artikkel med oversikt over kosminsk stråling.

Jeg vil holde meg orientert! Nå må det bli et krav til offentlig finansiert forskning at denne publiseres som open access - det er sikkert en dårlig skal for valgkampen, men det partiet som tar til orde for dette ligger godt an til å få min stemme.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism