07 september 2009

Enige om felles elsertifikatmarked

Det har tatt sin tid, men omsider har olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og Sveriges visestatsminister og näringsminister Maud Olofsson undertegnet en overenskomst om prinsippene for det videre arbeidet med å etablere et felles elsertifikatmarked i Norge og Sverige.

Ministrene er enige om at et felles elsertifikatmarked vil gi fordeler for begge land i arbeidet med å fremme klima- og miljømål så vel som forsyningssikkerhet. Et felles elsertifikatmarked vil innebære et langvarig og forpliktende samarbeid om å bygge ut fornybar elektrisitetsproduksjon i de to landene.

Det tas sikte på å etablere et felles grønt elsertifikatmarked fra 1. januar 2012.

Norge er innstilt på å ta en like ambisiøs forpliktelse som Sverige regnet fra det tidspunktet som et felles elsertifikatmarked starter. Sverige har tidligere vedtatt at et nytt mål for elsertifikatmarkedet bør settes opp i nivå med 25 TWh til 2020, sammenlignet med situasjonen i 2002. Sveriges elsertifikatordning er med noen få unntak teknologinøytral. En felles sertifikatordning bør være i tråd med dette.

Den store satsingen på fornybar elektrisitet krever omfattende utbygging av overførings- og fordelingsnett i Norden. Ministrene legger stor vekt på det nordiske samarbeidet på dette området, og vil bidra til gjennomføringen av viktige overføringsforbindelser for å sikre utviklingen av fornybar elektrisitet i Norge og Sverige.Enige om prinsippene for et felles elsertifikatmarked - regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism