22 september 2009

Klimahus bygges for forskning i Bergen

Klimahuset i Bremerhaven har betydelig større dimensjoner enn det som planlegges i Bergen, men mange av prinsippene kan bli de samme.
Foto: Kozimir 
Høgskolen i Bergen har lenge arbeidet med å lage et klimalaboratorium, et initiativ som nå nærmer seg realisering. Prosjektet som startet med ideer om å lage et klimarom ender opp som et dedikert klimahus, sentralt plassert i byen.

- I tillegg til å romme selve laboratoriet, vil klimahuset også bli utformet som et visningssenter med eksempler på hvordan folk flest kan gjøre hjemmene sine mer miljøvennlige. Her kan man blant annet få illustrert hvordan varmepumper, solpaneler og vannbåren varme kan benyttes i en bygning, og hvilken effekt og gevinst dette kan gi, forklarer prosjektleder Magnar Berge.

Les mer: Bygger energihus i Bergen

Klimahuset vil bli bygget etter passivhusstandard. Dette betyr vesentlig lavere energibruk enn det som er vanlig i dag.

Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen er en viktig støttespiller i prosjektet. Universitetet stiller en tomt til disposisjon for klimahuset. I tillegg går Husbanken inn med 1 million kroner til prosjektet. Det er også søkt om midler fra Enova.

Les mer: Varmere hus - mindre energi

Andre som er involvert i prosjektet, er Bergen kommune, Bergen Arkitektskole (BAS), Fachhochschule Kärnten i Østerrike, Framostiftelsen og Rambøll Norge.

Klimahuset skal etter planen være ferdig til bruk i løpet av neste år.

- Dette skal bli et hus til nytte for forskere, studenter, byggebransjen og publikum for øvrig. Klimahuset skal bidra til at vi i fremtiden bygger bedre hus der det tas hensyn til både inneklima og det ytre klima, forteller dekan Ole-Gunnar Søgnen ved Høgskolen i Bergen.

Klimahus skal gi ny kunnskap - Høgskolen i Bergen

Klimahus Bremerhaven

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism