17 september 2009

Lite innovasjon knyttet til design

Direktøren for Norsk Designråd Jan R. Stavik mener norsk næringsliv ikke er gode nok til å bruke design som et innovasjonsverktøy.

- Vi har et iboende strukturhandikap som går på størrelse på bedrifter i Norge, sammenlignet med andre land. Ser man på svenskene har de en lang og tung industritradisjon, mens danskene og finnene har vært dyktige på design. Vi derimot, sitter fast i den gamle råvarefella og har holdt på med kraftbasert industri, fisk og olje, sier administrerende direktør for Norsk Designråd, Jan R. Stavik til D2.no.

Undersøkelsen The Global Competitiveness Report 2009-2010 måler og rangerer hvordan 133 land scorer på ulike parametre for internasjonal konkurransedyktighet.

Norge verst i Norden - DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism