11 oktober 2009

Statnett forventer kraftoverskudd


Foto: sigurdga
I de neste 15 årene forventer Statnett at utbygging av CO2-fri kraft, energiøkonomisering og klimaendringer gir overskudd av kraft i Norge og de øvrige nordiske land. Særlig Norge og Sverige har lavere kostnader for å bygge ut fornybar kraft enn andre europeiske land. Både Danmark og Sverige signaliserer forventninger om mer vindkraft, hele 30 milliarder kilowattimer er ambisjonen for Sveriges del. Videre vurderer Finland bygging av ytterligere kjernekraft, og Sverige ruster opp sine eldre kjernekraftverk. Samtidig gir klimaendringer både mer vann til vannkraftverkene og lavere forbruk til oppvarming.

For Norges del anslår Statnett en økning i kraftproduksjonen på inntil 30 milliarder kilowattimer i de kommende ti år. På forbrukssiden ser Statnett en sannsynlig økning innen petroleumssektoren i forbindelse med at nye anlegg blir elektrifisert. I tillegg kan elektrisitet også erstatte noe av den fossile energibruken innen transport og oppvarming. Forbruksveksten er anslått til å bli inntil 13 TWh innen 2025.

Et nordisk kraftoverskudd og norsk vannkrafts muligheter til raske reguleringer vil, med stor utbygging av uregulerbar vindkraft på kontinentet, legge grunnlaget for økt handel med elektrisitet over landegrensene Norsk fornybar energi vil ikke være viktigst som eksportvare. Det aller viktigste vil være at norsk vannkraft vil kunne samspille med mindre fleksibel kraft på Kontinentet og dermed gjøre det mulig å satse på for eksempel vindkraft på Kontinentet.

- Vi forventer store prisvariasjoner på kontinentet, og dette vil gi gode muligheter for den norske vannkraften, mener Lont og peker på at den store satsingen på vindkraft i Danmark de siste årene ikke hadde vært mulig uten tilgang til norsk vannkraft i de periodene vindkraften ikke har klart å levere i tråd med markedets behov, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Klimapolitikk og sikker strømforsyning gir store Statnett-planer

Statnetts nettutviklingsplan 2009 (pdf)Statnett forventer kraftoverskudd, lave priser og eksport - Statnett

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism