27 november 2009

Ingen passivhusstandard så langt

Passivhusstandarden skulle vært klar for et år siden, nå blir den ytterligere forsinket. Passivhuskommiteen greide nemlig ikke å bli enige om et felles forslag, og et endelig forslag må dermed behandles av styret i Standard Norge.

Uenigheten var knyttet til om begrepet "lavenergibolig" være med i standarden eller ikke. Betegnelsen er tatt med i forslaget, men et mindretall står steilt på at ordet ikke kan være med i standarden.

Man er imidlertid kommet til enighet om at dersom man skal kunne benytte bestegnelsen passivhus må energibehovet til oppvarmin være maks 15 W/m2 per år (gjelder hus som er større enn 250 m2.

Mindre hus har relativt sett mer ytterflater, og her blir kravet ca. 18 W/2 per år.

Normen gjelder for et valgt normalklima, som blant annet finnes i Oslo-regionen. I kaldere strøk kan man bygge passivhus med høyere energiforbruk.

Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism