08 desember 2009

Ønsker å eksportere norsk arkitektur

Representanter for Utenriksdepartementet, Norsk Form, Innovasjon Norge samt store og tunge og representative aktører innen norsk arkitektnæring var torsdag 26.11 samlet til et seminar om satsing på eksport av norsk arkitektur, arrangert av bransjeforeningen Arkitektbedriftene i Norge.

Det ble besluttet å etablere arkitektenes eksportutvalg med representanter fra organisasjonene og næringen som sammen med myndighetene skal arbeide for å sette norsk arkitektur på kartet internasjonalt.

Selv om flere norske arkitekter satser internasjonalt, er bredden i norsk arkitektureksport forsvinnende liten sammenlignet med nabolandet Danmark. Den danske regjering har lenge bevisst satset på arkitektur som eksportvare. Christian Lerche i bransjeorganisasjonen Danske Ark kunne fortelle at innsatsen ga en eksportomsetning på 470 millioner danske kroner i 2008, hvorav dansk arkitektureksport til Norge sto for hele 30 prosent.

UD, Innovasjon Norge og Norsk Form støtter opp


I arkitekturmeldingen, Arkitektur.nå, som ble publisert i høst, har den norske regjeringen nedfelt en visjon om å løfte arkitekturen og gjøre norsk arkitektur synlig internasjonalt. Visjonen har bred støtte både i det norske arkitektmiljøet, som i Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet og i Norsk Form.

På seminaret ga representantene fra myndighetene sin helhjertede støtte til Arkitektbedriftenes initiativ, og vil bistå arkitektnæringen gjennom å være døråpnere, rådgivere og finansielle støttespillere i arbeidet med eksport av norsk arkitektur.

Eksportutvalg snart klart


Forsamlingen applauderte Arkitektbedriftenes forslag om å opprette et eget eksportutvalg for norsk arkitekturnæring. Utvalget skal bestå av alle arkitektbedrifter som har interesse av å arbeide målrettet for eksport av norsk arkitektur. Til å lede utvalgsarbeidet er det nedsatt et styreutvalg sammensatt av representative arkitektbedrifter. Leder av utvalget er Svein Halleraker i Link Signatur. Arkitekt, og tidligere rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Peter Butenschøn er engasjert til å følge opp arbeidet på vegne av initiativtager, Arkitektbedriftene i Norge.Arkitektbedriftene

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism