17 mars 2010

Storbritannia vurderer energilån

I Storbritannian foreslår regjeringen at husholdninger skal ha mulighet til å ta opp gunstige lån for å investerer i energieffektiviseringstiltak.

En grunn til at det ikke blir investert i energieffektivisering er høye investeringskostnader, selv om energieffektiviseringstiltakene lønner seg på sikt. For å stimulere husholdningene til å sette i verk tiltak, har den britiske regjeringen lagt frem et lovforslag for parlamentet.

Lovforslaget innebærer at lån i energieffektiviseringstiltak kan følge huset og ikke personen. Dette skal redusere barrierene husholdningene har for å investerer i energitiltak når de er usikre på hvor lang tid de skal bo på et sted. Ofte har en husholdning et kortere tidsperspektiv enn 15-20 år.

Vil du lese mer om dette kan du gå inn her

Lavenergiprogrammet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism